• BI PHẢN QUANG V-MARK Quick View
    • BI PHẢN QUANG V-MARK Quick View
    • BI PHẢN QUANG V-MARK

    • Bi phản quang (còn gọi là Bi thủy tinh, glass beads) là một nguyên liệu thiết yếu trong các vật liệu khác nhau và sử dụng rộng rãi như một nguyên liệu cơ bản hoặc chất phụ gia kỹ thuật trong các ứng dụng khác nhau đặc biệt là trong nghành sơn phản quang hay sơn vạch kẻ đường phản…
    • Đọc tiếp