BỘT SƠN PHẢN QUANG CALMAX

Sơn kẻ vạch đường giao thông dẻo nhiệt phản quang là loại sơn chuyên dụng, dựa trên nền nhựa nhiệt dẻo Ester Gum hoặc Maleic, chứa không ít hơn 20% bi thủy tinh.

Mô tả

1 lớp sơn lót giúp kết dính chặt hơn
1 lớp phản quang trên bề mặt sơn để đường sơn sáng hơn
Dày 1,5mm; 2mm; 6mm; 8mm; 12mm
Cấu tạo sơn kẻ vạch đường nhiệt dẻo gồm từ bột nguyên sinh an-pha-tic hydro-các bon dẻo hoá cùng dầu khoáng, bột màu chịu nhiệt cùng các hạt bi thuỷ tinh phản quang được trộn sẵn các phụ gia và chất độn calcided trắng.
Tỷ lệ hạt bi thủy tinh phản quang không ít hơn 20%. Nhưng nếu sau này muốn lớp sơn có khả năng phản quang tốt thì có thể rắc them sau khi đã đổ sơn xong.